XXIX Niedziela Zwykła - 2014.10.19

+ Stałe nabożeństwa w tygodniu:
    - środa – 1730 – Różaniec   
                  – 1800 – Nowenna do Matki Bożej Łaskawej i Msza św.
    - czwartek – po Mszy św. o 830 - nabożeństwo do św. Jana Pawła II
    - sobota – 800 – Godzinki
                    – po Mszy św. o 830 – Różaniec w intencji Ojczyzny
                    – od 1700 – okazja do spowiedzi

+ Z kalendarza liturgicznego: w poniedziałek obchodzimy wspomnienie św. Jana Kantego, we wtorek bł. Jakuba Strzemię, w środę św. Jana Pawła II (W tym dniu nawiedzając świątynię można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami)

+ Nabożeństwa różańcowe w naszej Bazylice odprawiane są według następującego porządku:        

                              Dla dzieci – od poniedziałku do piątku o godz. 1630

                              Dla dorosłych – codziennie o godz. 1730 (łącznie z niedzielą)

+ Bóg zapłać za ofiary złożone na potrzeby misji.

+ W poniedziałek nabożeństwo różańcowe o godz. 1730 zostanie odprawione w intencji dzieci poczętych a nienarodzonych oraz Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Po Mszy św. wieczornej spotkanie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

+ We wtorek, 14 października, na godz. 1830 zapraszamy na ostatni wykład z cyklu poświęconego wybranym aspektom dziedzictwa kulturowego naszego województwa. Wykład: Związki Prymasa Stefana Wyszyńskiego z województwem kujawsko-pomorskim wygłosi prof. Waldemar Rozynkowski.

+ W związku z beatyfikacją papieża Pawła VI, w środę i czwartek po Mszy św. wieczornej zapraszamy do salki parafialnej na projekcję filmu poświęconego osobie nowego błogosławionego.

+ W sobotę, 25 października, o godz. 1600 w salce parafialnej odbędzie się spotkanie członków Apostolatu Margaretka z terenu naszej parafii. Szczególnie prosimy o obecność zelatorów.

+ W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość rocznicy poświęcenia własnego kościoła. W parafii gościć będziemy s. Agnelę, ze Zgromadzenia Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji. Po Mszy św. s. Agnela, zbierać będzie ofiary na budowę domu zakonnego w Kazachstanie.

+ W biurze parafialnym przyjmujemy zdrowaśki roczne za zmarłych, za których modlimy się w każdą niedzielę, przez cały rok począwszy od pierwszej niedzieli Adwentu, po Różańcu o godz. 800, a także przed Mszą św. o godz. 1000. Przygotowane zostały też specjalne kartki do zdrowasiek jednorazowych, dostępne w sklepiku, biurze parafialnym i w zakrystii. Kartki te, wypisane czytelnie (najlepiej drukowanymi literami), można składać w biurze i zakrystii.

+ Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta informuje, że wzorem lat ubiegłych od 25 października będzie rozprowadzać znicze na cmentarzu parafialnym. Punkt dystrybucji będzie się znajdował na placu przy kostnicy. Dochód z akcji przeznaczony będzie na cele charytatywne.

+ 13 listopada, w godz. od 900 do 1700 odbędzie się wielka akcja poboru krwi pod hasłem Trzeci dar serca służb mundurowych. Zbiórka krwi przeznaczona jest dla wszystkich osób dotkniętych chorobą nowotworową. Akcja ta odbędzie się w Komendzie Miejskiej Policji przy ul. Chełmińskiej 111. Organizatorzy zapraszają wszystkich do włączenia się w akcję niesienia pomocy potrzebującym.

+ W sklepiku parafialnym do nabycia tygodnik katolicki Niedziela, a w nim m.in. o beatyfikacji papieża Pawła VI, o bł. ks. Jerzym Popiełuszce w 30 rocznicę śmierci, o Tygodniu Misyjnym, a w dodatku toruńskim wywiad z Janem Budziaszkiem, laureatem nagrody im. ks. prof. Janusza Pasierba oraz relacje z różnych wydarzeń mających miejsce w naszej diecezji.  

+ W minionym tygodniu do wieczności odeszli:
      - śp. Stanisław Olszewski
      - śp. Roman Baumgart
      - śp. Eugenia Baumgart
      - śp. Urszula Zaborowska
      - śp. Maciej Jasiński


Twoje-Miasto
© Twoje-Miasto Sp. z o.o.