NAMASZCZENIE CHORYCH
jest to sakrament, w którym Chrystus umacnia człowieka ciężko chorego, dźwiga i leczy duszę, daje siłę przeciwko pokusom, ulgę w cierpieniu, a niekiedy zdrowie ciała. Sakrament namaszczenia chorych można przyjąć wówczas, gdy człowiek cięzko choruje, w podeszłym wieku albo w zagrożeniu życia.

Ściśle z Sakramentem Namaszczenia Chorych wiąże się słowo wiatyk .

WIATYK (z łacińskiego via = droga, podróż) jest to Komunia Święta udzielana choremu w niebezpieczeństwie śmierci. Udziela się jej wówczas w specjalnym obrzędzie w połączeniu z sakramentem pokuty i pojednania oraz namaszczenia chorych.

opracowano na podstawie "Katechizmu dla młodzieży przed bierzmowaniem"

Istnieje możliwość odwiedzin chorych z sakramentalną posługą - comiesięczną komunią świętą, oraz spowiedzią w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Chorych należy zgłaszać w Biurze parafialnym.Grudziądz Twoje-Miasto
© 2010-2017 Kolegiata Grudziądz Powered by Twoje-Miasto Sp. z o.o.