KAPITUŁA KOLEGIACKA GRUDZIĄDZKA ŚW. MIKOŁAJA

USTANOWIONA PRZEZ BISKUPA TORUŃSKIEGO DRA ANDRZEJA SUSKIEGO
​1 XII 1992KANONICY GREMIALNI

1..       Ks. Tadeusz Nowicki - prepozyt    
2.        Ks. Henryk Kujaczyński 
3.        Ks. Jan Bednarek
4.        Ks. Józef Lipski 
5.        Ks. Józef Sołobodowski 
6.        Ks. Tadeusz Wilamowski
7.        Ks. Jerzy Sobota
8.        Ks. Piotr Neuman
9.        Ks. Krzysztof Zalewski
10.      Ks. Dariusz Kunicki

KANONICY HONOROWI

1.         Ks. Jan Kufel
2.         Ks. Marian Kruszona
3.         Ks. Edmund Tucholski
4.         Ks. Kazimierz Kiełpin
5.         Ks. Jan Kalinowski
6.         Ks. Zenon Skomski
7.         Ks. Roman Stefanowski
8.         Ks. Alfons Strala       
9.         Ks. Jerzy Hirsz     
10.       Ks. Zenon Żmijewski
11.       Ks. Tadeusz Breza
12.       Ks. Jan Pezara
13.       Ks. Marek Borzyszkowski       
14.       Ks. Grzegorz Grabowski
15.       Ks. Kazimierz Flisikowski
16.       Ks. Rajmund Ponczek
17.       Ks. Stanisław Szmeichel
18.       Ks. Marek Lubieniecki  
19.       Ks. Marian Ofiara
20.       Ks. Wojciech Zawacki

21.       Ks. Krzysztof Szulc
22.       Ks. Stefan Szajda
23.       Ks. Zbigniew Gański
24.       Ks. Wojciech Pyrzewski
25.       Ks. Leszek Sudoł
26.       Ks. Marcin Staniszewski
27.       Ks. Bogdan Tułodziecki
28.       Ks. Andrzej Bartman
29.       Ks. Jarosław Janowski
30.       Ks. Zdzisław Syldatk

ZMARLI KANONICY

1.        Ks. Jan Kamiński
2.        Ks. Bronisław Szuta    
3.        Ks. Edward Cerowski

4.        Ks. Feliks Miszewski
5.        Ks. Henryk Piotrowski
6.        Ks. Jerzy Kowalski
7.        Ks. Janusz Majewski  
8.        Ks. Józef Błaszczyk 


Twoje-Miasto
© 2010-2015 Kolegiata Grudziądz Powered by Twoje-Miasto Sp. z o.o.