Jubileusz 55-lecia kapłaństwa ks. Infułata
2014-01-19
Grudziądz Twoje-Miasto
© 2010-2017 Kolegiata Grudziądz Powered by Twoje-Miasto Sp. z o.o.