Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu w związku z realizacją projektu pn. „Prace konserwatorskie przy kruchcie południowej kościoła p.w. św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego,  zaprasza do złożenia oferty.


Szczegółowe informacje zawarto w dokumentacji poniżej:

Parafia p.w. św. Mikołaja w Grudziądzu od września 2014 r. do lipca 2015 r. realizowała przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 projekt pn. „Iluminacja wnętrza oraz adaptacja wieży kościoła p.w. św. Mikołaja w Grudziądzu do celów turystycznych”.
 
W ramach projektu wykonana została iluminacja wnętrza kolegiaty uwzględniająca aspekt funkcjonalny, jak i estetyczny, podkreślający unikatowy charakter wnętrza wraz z architektonicznymi detalami i elementami wystroju oraz przeprowadzono prace budowlane związane z adaptacją pomieszczeń wieży na potrzeby wystawiania eksponatów związanych z historią kościoła, zwiedzania i stworzenia punktu widokowego na trzeciej kondygnacji wieży.
Całkowite wydatki projektu wyniosły 466.074,20 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 326.251,94 zł, co stanowi 70% wydatków kwalifikowanych. Wkład własny Parafii wyniósł 139.822,26 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
​w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego
na lata 2007-2013.
W dniu 15 listopada 2011 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Parafią p.w. św. Mikołaja podpisana została umowa o dofinansowanie  projektu pn. „ Wymiana pokrycia dachu kościoła p.w. św. Mikołaja w Grudziądzu” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Zrealizowane w okresie luty 2008 – lipiec 2008 przedsięwzięcie objęło wymianę pokrycia dachu kościoła p.w. św. Mikołaja na nową dachówkę ceramiczną, wymianę obróbek blacharskich oraz wymianę rynien i rur spustowych.

Całkowita wartość inwestycji to 429.796,03 zł z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 195.857,20 zł.

Parafia na realizację tego zadania otrzymała również dofinansowanie z budżetu gminy-miasta Grudziądz  w wysokości 150.000 zł oraz z budżetu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 40.000 zł.


Grudziądz Twoje-Miasto
© 2010-2017 Kolegiata Grudziądz Powered by Twoje-Miasto Sp. z o.o.