IV Grudziądzki Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej
Data: 2017-09-19 14:34:11
Festiwal odbędzie się w niedzielę 24 września 2017 roku na terenie Bazyliki Kolegiackiej św. Mikołaja w Grudziądzu. Szczegółowe informacje po kliknięciu w artykuł.


Biuro Festiwalu: Parafia Świętego Mikołaja, ul. Kościelna 1, Grudziądz, tel. 56 462 22 54
lub: 509-069-474 - Piotr Jezierski.
 

Cel Festiwalu:
Spotkanie zespołów śpiewających piosenki religijne, popularyzacja i promocja kultury chrześcijańskiej wyrażona muzyką i śpiewem, szerzenie kultu Matki Bożej Łaskawej Patronki Grudziądza, rozwijanie talentów muzycznych i wokalnych, wymiana doświadczeń, wspólne radosne przebywanie w domu Naszej Matki Maryi.
 
Warunki uczestnictwa:
W festiwalu mogą wziąć udział schole lub zespoły wokalne działające przy parafiach, szkołach, instytucjach kultury, organizacjach i stowarzyszeniach.

Uczestnicy Festiwalu podzieleni są na następujące kategorie:
- schole, 
- zespoły wokalne, 
- zespoły instrumentalno-wokalne, 
*(w festiwalu nie mogą brać udziału soliści!)

oraz grupy wiekowe:
- dzieci (przedszkolaki, szkoła podstawowa),
- młodzież (gimnazjum i szkoły średnie),
- dorośli,
 

Program Festiwalu:
 
12:00 - 12:45 - Rejestracja uczestników,
12:45 - 13:00 - Przygotowanie Liturgii, 
13:00 - 13:45 - Uroczysta Eucharystia,
14:00 - 16:00 - Przesłuchania konkursowe,
15:30 - 16:30 - Przerwa na poczęstunek,
16:35 - 16:55 - Ogłoszenie wyników,
ok. 17:00 - Zakończenie Festiwalu.
 
 
Regulamin:
 
1. Zgłoszenie (na załączonym formularzu) należy dostarczyć do dnia 22.09.2017r na adres: Parafia Świętego Mikołaja, ul. Kościelna 1, 86-300 Grudziądz, lub na jeden z adresów mailowych: pigosc@interia.pl lub kolegiata@twoje-miasto.pl. Telefon kontaktowy: Piotr Jezierski 509-069-474 lub 56 462 22 54.
 
2. Uczestnicy festiwalu prezentują trzy utwory, w tym obowiązkowo jeden o tematyce Maryjnej. Czas trwania występu wraz z instalacją do 15 minut.
 
3. Dzień festiwalowy rozpoczyna Msza św. o godz. 13.00 w Bazylice św. Mikołaja po której  
nastąpią przesłuchania konkursowe.
 
4. Uczestnicy proszeni są o zgłoszenie się biurze festiwalu w niedzielę tj. 22.09.2017 w godzinach 12:00 - 12:45 (Parafia Świętego Mikołaja, ul. Kościelna 1, 86-300 Grudziądz - "Kawiarenka pod Plebanią", w celu potwierdzenia przyjazdu, odbioru talonów i ustalenia spraw organizacyjnych.
     
5. Organizatorzy zapewniają pełne nagłośnienie według zgłoszonych potrzeb natury technicznej oraz posiłek dla uczestników festiwalu. Dojazd i ubezpieczenie na własny koszt uczestników.
 
6. Występy ocenia Jury, które przyzna nagrody w poszczególnych kategoriach i grupach  
    wiekowych. Przewidziane są puchary i pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników.
 
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania materiałów festiwalowych         
     zdjęcia, video, informacji o uczestnikach do promocji przedsięwzięcia.
 
8. Wszelkie informacje i druki na stronie http://kolegiata.twoje-miasto.pl/,
     https://www.facebook.com/festiwalfara, lub u Piotra Jezierskiego, tel. 509-069-474.
 


 
Grudziądz Twoje-Miasto
© 2010-2017 Kolegiata Grudziądz Powered by Twoje-Miasto Sp. z o.o.